Jord observasjon ved (Sogn og Fjordane/FJALER).
Observert av
Søren@nve
Kildeangivelse
Jeg har lest i avis/rapport
Kompetanse
***** (Fagperson NVE, SVV, JBV, NGI, NGU eller lignende.)
Tidspunkt observert
06/02/2018 11:53:35
Tidspunkt registrert
06/02/2018 12:03:07
Sist endret
06/02/2018 12:15:19

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Når skjedde skredet tidligst
22/12/2017 19:00
Når skjedde skredet senest
22/12/2017 21:45
Type skred
Jordskred
Størrelse
< 100 m3
Trigger
Naturlig utløst
Hva ble påvirket?
Veg
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel stemte
Kommentar
NRK omtaler et jordras (bilde tatt i dårlig lys pga. mørke) på Fv 394, som sperrer deler av meien mellom Eikerol og Straumsnes. Eksakt lokalitet er uviss. Vanskelig å se bildet tydelig, men skredet ser grunt ut og ikke veldig vått ut, ikke noe bekkløp (ikke flomskred). Men heller ikke mulig å følge skredet mer enn 10-15 m opp over skråningen, så hvordan det er løst ut vites ikke. Flere skred i området, og varsel på gult/oransje nivå.
Lenker
NRK
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sogn og Fjordane
Kommune
FJALER
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
38 
+/- nøyaktighet
Mer enn 1 km
Laster kart