8 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/LUSTER).
Observert av
Gustav@NVE
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
13/01/2018 11:13:00
Tidspunkt registrert
13/01/2018 15:13:23
Sist endret
13/01/2018 17:03:42

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
vi har vært en uke i området. fra dalbunn til ca 1000moh. bortsett fra rim i dalbunnen, ingen faretegn observert.
Skredaktivitet
Dato
13/01/2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Noen størrelse 1 løssnøskred og et bittelite flakskred som er flere dager gammelt. Sola har begynt å påvirke sydvendte sider. små, solutløste snøklumper triller ned i bratte solvendte sider. God sikt. oversikt over bratte leområder. ingen tegn til skredaktivitet.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
0 %
Kommentar
inversjon. rim i dalbunnen og opp til 360moh. fant det ikke igjen i høyden. slik værforholdene er bør man følge med på utviklingen av overflaterim. relativt lite vind de siste dagene her i Jostedalen. Ingen vindtransport i dag og beskjeden vindtransport siste dager.

Copyright
Gustav@NVE
Himmelretning
V
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Annet
Kommentar
i skogen er det opptil 20 cm ubundet løssnø. over skogen enkelte steder med hard vindtransportert snø. gode muligheter for å finne løs ubundet snø også i høyden. ikke observert spenninger i snødekket. Der det er løs snø blir denne gradvis fastere.
Snøprofil
Stabilitetstest
Test
ECTN 7@9cmQ2
Stabilitet
God
Test
ECTN 5@11cmQ3
Stabilitet
God
Test
CTM 14@12cmQ2
Stabilitet
God
Test
ECTN 14@13cmQ2
Stabilitet
God
Kommentar
Nedføyket lag med nysnø
Test
CTH 21@15cmQ2
Stabilitet
God
Kommentar
Nedføyket lag med nysnø

Copyright
Gustav@NVE
Copyright
Gustav@NVE
Kommentar
alle testene ble utført der vi fant mest vindtransportert snø i området.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det generelle inntrykket fra dagens tur og foregående dager er at det er lite spenninger i snødekket. Stabile forhold der vi har vært. ingen skredaktivitet av betydning. Ingen fersk vindtransport av betydning. observert kantkorn lag, men lite utviklet og dårlig evne til bruddforplantning. Temperatur gradient på 1 grad pr 10 cm rundt kantkornlaget. Observert rim på overflaten opp til 360 meter, men dette er ikke nedsnødd og ligger på myk snø. Stabilitetstester viser liten forplantningsevne og god stabilitet.
Utvikling
Ingen endring med varslet vær til i morgen. Det finnes områder med løs snø som lar seg transportere ved vindøkning
Faregrad
faregrad 1 Liten
Kommentar
Tekstvarsel beskriver situasjonen godt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
825 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart