Jord observasjon ved (Sogn og Fjordane/VIK).
Observert av
Jan Helge@SVV
Gruppe
SVV feltobservatører jordskred
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
***** (Fagperson NVE, SVV, JBV, NGI, NGU eller lignende.)
Tidspunkt observert
23/12/2017 10:49:00
Tidspunkt registrert
06/01/2018 07:50:23
Sist endret
06/01/2018 07:54:15

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Når skjedde skredet tidligst
23/12/2017 06:00
Når skjedde skredet senest
23/12/2017 14:00
Type skred
Utglidning
Størrelse
100 - 10000 m3
Trigger
Naturlig utløst
Hva ble påvirket?
Veg
Omfang
Trafikk hindret
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel stemte
Kommentar
Jordskred i vegkryss. Truleg årsak er stikkrenne fra kommunal veg er leda rett ut i terreng over fylkesveg. Skråning er støtta opp med tørrmur som har vore underdimmensjonert. Skred inn i terrasse med grus i topp over meir finkorning sand og siltig sand.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sogn og Fjordane
Kommune
VIK
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
88 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart