6 Snø observasjoner ved Larsbreen øst, Longyearbyen, Svalbard (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Jannicke@obskorps
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
20/04/2017 14:04:00
Tidspunkt registrert
20/04/2017 15:04:55
Sist endret
20/04/2017 15:47:05

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Overflaterim over ca 550 moh
Annet faretegn (spesifiser)
Tross lite tilgjengelig snø for transport, er det bra føyke på toppene, så en del forflytning i høyden/på platåene, og i tillegg noen fallvinder feks fra Gruvefjellet.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-9,00 °C
Vindretning
Fra øst
Skydekke
10 %
Kommentar
Fallvinder fra Gruvefjellet. Vekslende fra vindstille til bakkefokk på platåene. Snøtransport.
Snøprofil

Fotograf
Jannicke Høyem
Himmelretning
V
Kommentar
Larsbren øst, 540 moh
Stabilitetstest
Test
@0cm
Stabilitet
God
Kommentar
Lille blokktest viser ingen svake lag her
Test
CTM 14@3cmQ2
Test
CTH 28@12cmQ2
Test
ECTN 12@12cmQ2
Kommentar
Brudd på rimlag i fokksnøen
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Harmløst (sluff)
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Finner nedsnødd overflaterim i fokksnøen. Ikke spesielt lett å løse ut. Antar utbredelse over ca 500 moh, men dette er uvisst. Finnes i vestlig sektor.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Kommentar
Tydelig kantkorn ved bakken her. Valgte et gravepunkt med tynnere snødekke for å se på kantkornutbredelse. Tydeligst kantkorn ved bakken, men også begynnende kantkorndannelse høyere oppe, og rundt skarelag fra mildværet. Lite potent, stabil snø over, men interessant å følge
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabil snø, hard vindpakket de fleste steder. Overflaterim over ca 550moh (vestlig sektor). Kantkorn ved bakken der snøen er tynn, og over/under skare. Lag i fokksnøen som bryter pga rimlag.
Utvikling
Overflaterim over ca 550 moh (vestlig sektor), med tydelige krystaller som vil danne svakt lag hvis det legger seg snø oppå.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer godt ift dagens obs. Ut fra dagens obs kan det synes som at lag i fokksnøen kan trenge stor tilleggsbelastning for å gå ut. Enkelte steder kan en observere skavlbrudd med store blokker som har falt ned uten å påvirke underliggende snø. Både fokksnø og kantkorn/vedvarende svakt lag er fremdeles gjeldende skredproblemer.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Larsbreen øst, Longyearbyen, Svalbard
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
602 
+/- nøyaktighet
500 meter
Laster kart