Snø observasjon ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
20/03/2017
Antatt tidsrom
0-6
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Pga vind og nedbør fra vest henger det nå noen løse toppskavler i NØ heng

Copyright
Kjetil@obskorps
Kommentar
Toppskavelbrudd
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
221 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart