Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Bilde 1 av 1

  Snødekkt no
  Istykkelse 90 cm istykkelse 4 cm snø og 0 cm sørpe på isen Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt
  Registrert av jostein@nve (**).
 • Bilde 1 av 1

  Viser snøtransport inn i øst/nordveggen på totten.
  Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra vest starta i ettermiddag. Moderat snøfokk foreløpig.
  Registrert av Jørgen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  15 cm laussnø (F) over 30 cm 1F. Gradvis fastare mot blyantfast på 60 cm. Deretter gjenfryst blyanfast og knivfast snødekke
  Vær Snø Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lett snøfokk langs bakken frå 800 moh Stabilitetstest God ECTX@0cmIkke spesifisert Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snødekke Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Skredfarevurdering 2 Moderat
  Registrert av brit-siv@obskorps (***).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 4

  Skyet mere over utover dagen.
  Vær Ikke nedbør -7.5 grader Faretegn Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rimet vokser seg større det er nå fra ca 3mm til 10mm størst i høyfjellet / topper. Mindre lavere i skogen / dalen. Det ligger på løs snø, i dag kun 2-3cm løs snø. Andre steder er det 10-15cm løs snø med rim oppå. Dette ligger på hard fokksnø. Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredproblem Ubunden snø Snødekke Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Skredfarevurdering 2 Moderat
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Snøflekkete overflate.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt
  Registrert av Kolbjørn Tjessem (***).
 • Bilde 1 av 1

  Fint lag med laussnø i skogen
  Snødekke 150 cm snødybde
  Registrert av brit-siv@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 1

  Tynn stålis, men råk i sørenden.
  Isdekningsgrad Vannet er Helt islagt på målestedet Tynn 1-2 dager gammel stålis på 3/4 av vatnet. Eldre sørpeis i nordenden.
  Registrert av Kolbjørn Tjessem (***).
 • Bilde 1 av 1

  Overskya oppholdsvær. Mot sørvest
  Vær Ikke nedbør -3.0 grader
  Registrert av brit-siv@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 1

  Sørpeis på søndre del og tynn stålis nordvest for holmen.
  Isdekningsgrad Vannet er Helt islagt på målestedet Nordre del har i slagt seg, men fortsatt små råker.
  Registrert av Kolbjørn Tjessem (***).
 • Bilde 1 av 4

  620moh
  Fritekst Obstur i Liveltskardet. Lyst, god sikt. Vær Ikke nedbør -11.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert Stabilitetstest God ECTN16@16cmQ3 Skredproblem Kantkornet snø under skarelag Snødekke 300 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av mortenh@obskorps (*****).
 • Vær Ikke nedbør 8.5 grader Faretegn Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tidvis holkete, noe hard vindtransportert snø. Snødekke Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av Larskringlebotn.
 • Bilde 1 av 2

  Enkelte steder med vindtransportert snø.
  Vær Ikke nedbør -8.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snødekke Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av Larskringlebotn.
 • Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 1

  Fritekst Istykkelse 40 cm istykkelse 12 cm snø og 0 cm sørpe på isen Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt 12 cm snø over is. 17cm sørpeis. 23 cm stålis.
  Registrert av ylc.
 • Bilde 1 av 2

  Vær Ikke nedbør Faretegn Ingen faretegn observert Snødekke 10 cm nysnø siste døgn
  Registrert av LarsMartin (**).
 • Bilde 1 av 2

  Iskald Karlsen på 1076 moh.
  Vær Ikke nedbør -8.0 grader Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har dannet seg et betydelig rimlag på overflate. Gjelder helt opp. Skredproblem Kantkornet snø under skarelag Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av Steinar@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Overflaterim, observert i hele området tyin/bygdin
  Vær Ikke nedbør -19.0 grader Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Overflaterim observert vest, nord og øst fra 1000 til 1400 moh.
  Registrert av Anders@forsvaret.
 • Istykkelse 40 cm istykkelse 31 cm snø og 26 cm sørpe på isen Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt
  Registrert av Arve Harald (**).
 • Bilde 1 av 2

  Bilde fra kontraktsområdet
  Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av drift@svv (**).
 • Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Relativt velutviklet, 5-7mm krystaller.
  Registrert av Rune.
 • Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 3 Betydelig
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 1

  Istykkelse 30 cm istykkelse 67 cm snø Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Faretegn utløpsosen er åpen
  Registrert av Arve Harald (**).
 • Bilde 1 av 1

  Tatt i nordvest vendt heng.
  Skredfarevurdering 0 Ikke vurdert
  Registrert av Stianbruvoll (**).
 • Vær Ikke nedbør -5.0 grader Snødekke
  Registrert av Rune@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Vær Ikke observert -10.0 grader Faretegn Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Store rimkrystaller ligger utbredt i hele bollen. I nord og østlig himmelretning. Ligger stort sett på knallhard skare. Opp til 2cm lange krystaller. Stabilitetstest God ECTX@0cmIkke spesifisert Snødekke
  Registrert av Stianbruvoll (**).
 • Bilde 1 av 3

  Vær Ikke nedbør -7.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Generelt i skisenteret. Kjørt mye i mange himmelretninger. Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredproblem Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Snødekke 130 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Skredfarevurdering 2 Moderat
  Registrert av Jørgen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 4

  Snødekket er preget av rimkrystaller.
  Vær Ikke nedbør -9.5 grader Snødekke 150 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av OMH@VOLUNTARY (****).
 • Bilde 1 av 1

  Vær Ikke observert -2.0 grader
  Registrert av Bjodybda.
 • Vær Ikke nedbør Faretegn Ingen faretegn observert Noe rimkrystaller i lavere terreng.
  Registrert av odaster.
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed